Text

Motion om anslag för anordnande av konserter av manskörer i Stockholms parker - Stadsfullmäktige 1912

I sex år hade kommunen understött instrumentella friluftskonserter. Motionärerna menar att dessa konserter "åtnjutit en alltjämt stegrad popularitet och gjort en stor och betydande insats till höjande af det offentliga nöjeslifvet, är odisputabelt. Denna sympatiska uppfattning delas af alla samhällsklasser och en enig press."

Nu är det, menar förslagsställarna, dags att ge manskörerna samma stöd! Det har redan provsjungits i några av stadens parker och 70-mannakörerna har trots "ogynnsam väderlek" dragit ett par tusen i publiken. Staden har här chans att "medverka till musiklifvets höjande i hufvudstaden och därmed utöfva ett förädlande inflytande på befolkningen."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Fisk Jubilee Singers sjunger slavsånger i Stockholm - Aftonens program

Fisk Jubilee Singers sjunger slavsånger i Stockholm - Aftonens program

Knut Abel Tengdahl. Ledamot av stadsfullmäktige 1905-1935

Knut Abel Tengdahl. Ledamot av stadsfullmäktige 1905-1935

Kungholms baptistförsamling 1870-1985, Det första nordiska sångartinget, påsken 1957

Kungholms baptistförsamling 1870-1985, Det första nordiska sångartinget, påsken 1957