Foto

Knut Abel Tengdahl. Ledamot av stadsfullmäktige 1905-1935

Född i Stockholm 18670109.

Stadsfullmäktig 1905-1935 (vald av Arbetarepartiet 1911-1927, av Socialdemokraterna 1927-1935). Fullmäktiges ordförande 1927-1935. Förste vice ordförande 1920-1927.

Medarbetare i Socialdemokraten 1889-1898. Ombudsman hos föreningen Folkets hus i Stockholm 1898-1902. Ledamot av åtskilliga kommitéer och nämnder.

Död i Stockholm 19351109.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 16.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt efter storstrejken 1909 i Stockholms stadsfullmäktige

Debatt efter storstrejken 1909 i Stockholms stadsfullmäktige

Debatt om fri läkarvård för poliser - stadsfullmäktige 1912

Debatt om fri läkarvård för poliser - stadsfullmäktige 1912

Debatt om vad som bör utmärka ett borgarråd - stadsfullmäktige 1920

Debatt om vad som bör utmärka ett borgarråd - stadsfullmäktige 1920

Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. Tengdahl

Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. Tengdahl

Motion om anslag för anordnande av konserter av manskörer i Stockholms parker - Stadsfullmäktige 1912

Motion om anslag för anordnande av konserter av manskörer i Stockholms parker - Stadsfullmäktige 1912

Motion om årligt anslag till Hjälpföreningen för psykiskt sjuka - Stadsfullmäktige 1917

Motion om årligt anslag till Hjälpföreningen för psykiskt sjuka - Stadsfullmäktige 1917