Svartvitt fotografi på Eivor Sandberg, Ruth Hansson och Gunhild Bensing.
Foto
Fotograf: Åke Bensing. Stockholms stadsarkiv

Kungholms baptistförsamling 1870-1985, Det första nordiska sångartinget, påsken 1957

Deltog i sångartinget gjorde bland annat körer från Tabernaklet i Oslo och Köbenekirke i Köpenhamn. Några körsångare serverade vid festen i Gamla Stan. Från vänster: Eivor Sandberg (född Ziegel), Ruth Hansson, och Gunhild Bensing (född Forsberg). Gunhild Bensing hade stark anknytning till församlingen. Hennes farföräldrar filare Carl Gustaf Teodor Forsberg och hustrun Emilia Karolina (född Olinder) hade varit med och bildat Kungsholms baptistförsamling 1885. Hennes morföräldrar tullvaktmästare Erik Larsson med hustru Anna Lovisa (född Bergström) är med 1904 och bygger kyrkan i församlingen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad