Foto

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Född i Stockholm 18771110.

Stadsfullmäktig 1908-1909 och 1911-1917 (vald av De Frisinnade 1910, av Arbetarepartiet 1911-1917).

Kapten i flottan 1906. Verksam vid bildandet av Svenska stadsförbundet 1908. Sekreterare i Svenska stadsförbundet 1908-1914. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1917-1920. Statsråd och minister för utrikesärenden 1920. Envoyé i London 1920-1937.

Död i Florens 19591122.*

* Uppgiften om dödsdatum ur Svenskt biografiskt lexikon.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 61.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt efter storstrejken 1909 i Stockholms stadsfullmäktige

Debatt efter storstrejken 1909 i Stockholms stadsfullmäktige

Debatt om att bygga ett centralt stadsbibliotek - stadsfullmäktige 1913

Debatt om att bygga ett centralt stadsbibliotek - stadsfullmäktige 1913

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Motion om anslag för anordnande av konserter av manskörer i Stockholms parker - Stadsfullmäktige 1912

Motion om anslag för anordnande av konserter av manskörer i Stockholms parker - Stadsfullmäktige 1912

Motion om utredning angående rabattering af elektricitetsverkets pris å elektrisk ström levererad till konsumenter boende i lägenheter om högst 3 rum och kök - Stadsfullmäktige 1912

Motion om utredning angående rabattering af elektricitetsverkets pris å elektrisk ström levererad till konsumenter boende i lägenheter om högst 3 rum och kök - Stadsfullmäktige 1912

Skrivelse angående kanonbåten Svensksund

Skrivelse angående kanonbåten Svensksund