Text

Ordningsbestämmelser i skolmatsalen 1947 - förslag från Överlärarkollegiet

Vakterna i skolmatsalen önskade 1947 tydligare ordningsregler. Därför tog Överlärarkollegiet fram ett förslag som skulle gälla för alla skolmatsalar i Stockholm. Skolmatsalspersonalen skulle stå för serveringen, en vakt skulle anställas för vart hundrade barn. Exempelvis ska "relativ tystnad och gott bordsskick kräves av eleverna vid måltid."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Den offentliga barnbespisningens samhälleliga betydelse" - Ivan Bratt 1909

"Den offentliga barnbespisningens samhälleliga betydelse" - Ivan Bratt 1909

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Regler och straff i skolan
Tema

Regler och straff i skolan

Det har alltid funnits regler för hur elever ska uppföra sig i skolan. Vad som har varit tillåtet eller förbjudet har sett olika ut under olika tider. Vissa av reglerna har också s…

Vad åts i skolmatsalen den 18 december år 1900?

Vad åts i skolmatsalen den 18 december år 1900?