Dekorativt montage med två porträttfotografier och två skriftliga dokument
Foto på Alma Hedin och Fredrik Ström, ledamöter i Stockholms stadsfullmäktige. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv. Två motioner från Stockholms stadsfullmäktige 1912 och kommunfullmäktige 1985. Stockholms stadsarkiv.

Motioner med visioner - historiska samhällsproblem

Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de vill förändra någonting skriver de motioner - texter med förslag på hur förändringen ska gå till.

Lärarhandledning för:

Uppgiften går ut på att eleverna utifrån en politisk motion ska jämföra dåtidens beskrivning av en samhällsfråga, med dagens situation. I uppgiften ingår bland annat att undersöka kontinuitet och förändring, historiska samhällsfrågor och politiska argument. Eleverna redovisar sitt arbete genom att själva skriva en motion till kommunfullmäktige.

I Stockholmskällans databas kan eleverna hitta många motioner till kommunalfullmäktige från olika tider under 1900-talet. Motionerna har den pedagogiska fördelen att de ofta beskriver ett samhällsproblem - och samtida idéer om hur problemet kan lösas - på ett mycket konkret sätt.

Eleverna löser uppgiften i par eller en och en.

Arbeta med Globala målen

Det här lektionsförslaget anknyter till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Beroende på vilken motion du väljer och vilket problem du fokuserar på kan dessa kopplas till olika globala mål. Läs mer på Globala målens webbplats

Till eleven

Porträttfotografi av Alma HedinAlma Hedin gillade inte att barnen i Stockholm gick på bio så ofta. Hon var rädd att barnen skulle bli kriminella och ville begränsa skärmtiden helt enkelt. 1917 föreslog Alma Hedin att det skulle bli svårare för barn att gå på bio.

Porträttfotografi av Fredrik Ström
Fredrik Ström ville att det skulle finnas fler hotell i Stockholm. 1937 skrev han att människor som reste till Stockholm hade svårt att få rum på stadens hotell. Det hände att de fick sova på parkbänkar istället. 

Motion i Stockholms kommunfullmäktige 1971
1971 kunde ungdomar köpa mellanöl i vanliga butiker, och det gjorde de gjorde i stora mängder. Göran Rådö var en av dem som tyckte att det var ett stort problem att ungdomarna drack så mycket öl, och som tyckte att vi behövde göra något åt det.

Både Alma Hedin, Fredrik Ström och Göran Rådö var ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige så de skrev varsin motion. En motion är ett politiskt förslag om vad kommunen ska göra för att förändra och förbättra någonting i staden.

Du kan läsa mer om demokratins vardag och fullmäktiges roll i artikeln om Parlamentarismen.

Uppgift

Samla information

 1. Välj en historisk motion att arbeta med! Sök på ”motioner” i sökrutan och filtrera sökresultatet på Text. Bläddra i träfflistan tills du hitta en motion som verkar intressant att jobba med.

 2. Sammanfatta motionens innehåll i ett referat. En motion innehåller vanligen:
  a) En problemformulering
  b) Ett eller flera förslag till åtgärder
  c) Argumentation för att de föreslagna åtgärderna är kloka

  Försök fånga dessa tre punkter i ert referat!

Analysera och jämför problemet över tid

 1. Hur användbar är den här källan för att säga någonting om historien?

  Utgå från de källkritiska aspekterna äkthet, närhet, tendens och beroende för att bedöma om materialet håller tillräcklig kvalitet för att arbeta med.

 2. Vad tycker du om problemformuleringen i motionen? Tror du att det var en viktig eller mindre viktig fråga för stockholmarna som levde då? Motivera ditt svar!

 3. Vad tycker du om förslagen på lösning? Är de väl underbyggda? Kan du se några andra lösningar som kunde ha fungerat i samtiden?

 4. I historia pratar vi ibland om kontinuitet och förändring - vad som är likt och vad som är olikt mellan historia och nutid.

  Vad kan du dra för slutsatser om den historiska utvecklingen utifrån motionen? Finns samma eller liknande problem idag? Ge exempel!

Redovisa dina resultat

 1. Skriv en egen motion om ett aktuellt samhällsproblem som med den fråga eller det problem som den historiska motionen handlar om. 
  - Formulera förslag på åtgärder och argumentera för er sak. 
  - Härma den historiska motionens textstruktur med rubrik, brödtext och formulering av förslag.

 

Uppdaterad