Foto

Interiör av skolkök

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kurser i att få sig någonting till livs, år 1914

Kurser i att få sig någonting till livs, år 1914

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912