Text

Fredrik Ström håller tal mot monarkin - polisrapport 1914

Vintern 1914 rådde spänningar i hela Europa och så även i Sverige. Den 6 februari hade 30 000 försvarsivrare genomfört det så kallade bondetåget. Kungen hade där uttalat sin önskan om ökade anslag till militären. Regeringen, som framröstats av en majoritet av landets vuxna män, avgick i protest mot att kungen lade sig i politiken på detta sätt. Flera protestmanifestationer ordnades av olika grupper.

Här rapporterar poliskonstapel Carl J. Ström om socialdemokraten Fredrik Ströms anförande "Monarki eller Republik". Mötet, som hölls på Kocksgatan 24 och ordnades av Katarina socialdemokratiska ungdomsklubb, hölls på dagen två veckor efter bondetåget. I den korta rapporten utlovas ett utförligare referat av talet. Något sådant har dock inte Stockholmskällans medarbetare hittat ännu.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Birger Svahn arresteras för att ha visslat åt kungafamiljen 1908

Birger Svahn arresteras för att ha visslat åt kungafamiljen 1908

Kung Gustav V håller sitt tal till bönderna på Kungliga Slottets Borggård under Bondetåget 1914.

Kung Gustav V håller sitt tal till bönderna på Kungliga Slottets Borggård under Bondetåget 1914.

Motion angående åtgärder för tillgodoseendet av behovet av hotell i Stockholm - Stadsfullmäktige 1937

Motion angående åtgärder för tillgodoseendet av behovet av hotell i Stockholm - Stadsfullmäktige 1937

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Otto Fredrik Ström. Ledamot av stadsfullmäktige 1912-1946

Otto Fredrik Ström. Ledamot av stadsfullmäktige 1912-1946