Text

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt söker anslag till den internationella kongressen

1911 hade Stockholm förärats värdskapet för den sjätte kongressen för The International Women Suffrage Alliance. Som arrangör skulle Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt stå. Då Landsföreningen tyckte att det låg i Stockholms stads intresse att "värdigt sörja för sina utländska gästers mottagande" ansökte man om ett stöd på 3000 kronor. Här kan du läsa såväl ansökan som Beredningsutskottets utlåtande.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barberarbiträdet Anna Maria Engström, 32, grips för upplopp dagen efter rösträttsdemonstration 1902

Barberarbiträdet Anna Maria Engström, 32, grips för upplopp dagen efter rösträttsdemonstration 1902

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

Kvinnans politiska rösträtt - Brev till Anna Lindhagen från Elin Sundell 1903

Kvinnans politiska rösträtt - Brev till Anna Lindhagen från Elin Sundell 1903

Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911

Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911

Sixten Gabriel von Friesen. Ledamot av stadsfullmäktige från 1887

Sixten Gabriel von Friesen. Ledamot av stadsfullmäktige från 1887

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]