Läs boken
Text
Författare: Weidhagen-Hallerdt, Margareta (f. 1927). Stadsmuseet i Stockholm

Från Birger Jarl till Gustav Vasa : katalog till Stockholms medeltidsmuseum / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Denna katalog producerades av Stockholms medeltidsmuseum 1993 som komplement till basutställningen. Katalogen är uppbyggd som en rundvandring i den utställning som då stod på Medeltidsmuseet. Mycket av informationen kommer ifrån Göran Dahlbäcks bok I medeltidens Stockholm. En ny basutställning öppnades 2010 och till den hör en ny katalog.

Innehåll:

Stockholms medeltidsmuseum 9
Jordfynd, skrifter och bilder 14
Helgeandshuset och kyrkogården 22

Stockholms uppkomst och utveckling 24
Före stadens uppkomst 24
Uppkomstsägnerna, Stocksundet 25
Helgeandsholmens två öar 26
Östersjöhandeln 28
Stockholms uppkomst 29
Namnet Stockholm 30
Stadskaraktär 32
Erikskrönikan 34

Från Birger Jarl till Gustav Vasa 35
Birger Jarls handelstraktat 36
Storkyrkan och klostren 40
Vården av sjuka, fattiga och gamla 43
Magnus Erikssons stadslag 44
Stockholm i tyskarnas händer 49
Margareta och Kalmarunionen 51
Engelbrektsfejden 53
Slaget på Brunkeberg 54
Stockholms blodbad 56
Gustav Vasas trontillträde 59

Stadslivet i medeltidens Stockholm 60
Byggnadshyttan 60
Hamnen och utrikeshandeln 62
Stockholm och Hansan 65
Stora huset med verkstäder och rådstuga 66
Stadens styrelse 69
Stadens vinkällare 70
Hantverkare och köpmän 71

Föremålen berättar 74
Skotyper, husgeråd, ringar, spel och musikinstrument 74
Keramikens betydelse för datering 79
Båtfynd och rekonstruktioner 81
Båttyper i Stockholms hamnar 85
Stockholms försvar 86
Brott och straff 92
Källor och metoder 96

Glimtar från museets första år 99
Utställningsplan och litteratur 104

Katalogen har sammanfattning och bildtexter på engelska.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad