Medeltida kanonpropp till för att täppa igen kanonmynning
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Kanonpropp

Bilden visar en kanonpropp av trä, ca 6 cm i diameter.

Proppen hittades i anslutning till Riddarholmsskeppet vars vrak man stötte på år 1930 under grävarbetet för Stockholms tunnelbana i Riddarholmskanalen. Därför kallas skeppet idag Riddarholmsskeppet. Ombord på skeppet fanns tre kanoner av typen kammarbössa och två tunnor ammunition till dem. Intill skeppet hittades en kanonstock med stadens krona på, en märkning som visade att den var i stadens ägo vilket indikerar att även skeppet tillhörde staden.

Skeppet är daterat med hjälp av dendrokronologi. Årsringarna på de ekar som skeppet är byggt av visar att de fälldes under åren 1522-1527.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad