Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Riddarholmsskeppet

Riddarholmsskeppet var när det byggdes i början av 1520-talet tjugo meter långt. Skeppet hade med största sannolikhet en akterspegel, dvs var rakt avslutad i den bakre änden, aktern. Riddarholmsskeppet ingick sannolikt i Stockholms försvar.


Vraket hittades år 1930 i Riddarholmskanalen under grävarbetet för Stockholms tunnelbana. Därför kallas det idag Riddarholmsskeppet. Ombord på skeppet fanns tre kanoner av typen kammarbössa och två tunnor ammunition till dem. Intill skeppet hittades en kanonstock med stadens krona på, en märkning som visade att den var i stadens ägo vilket indikerar att även skeppet tillhörde staden.

Skeppet är daterat med hjälp av dendrokronologi. Årsringarna på de ekar som skeppet är byggt av visar att de fälldes under åren 1522-1527.

Riddarholmsskeppet utställt i Stockholms medeltidsmuseum


 

 

 

 

Riddarholmsskeppet utställt i Stockholms medeltidsmuseum

 

 

 

 

 

 

Riddarholmsskeppet finns utställt på Medeltidsmuseet i Stockholm

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad