Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barberarbiträdet Anna Maria Engström, 32, grips för upplopp dagen efter rösträttsdemonstration 1902

På kvällen den 21 april 1902 samlas 3-400 personer i trakten runt Kungsholmstorg, Hantverkargatan och Schéelegatan. Det är dagen efter en stor rösträttsdemonstration och av de här rättshandlingarna att döma så diskuteras rösträttsfrågan fortfarande på gator och torg.

Enligt ett par vittnen börjar folk samlas när fyra arbetare stämmer upp i sången ”Arbetets söner”. De fyra sångarna tystas dock snart av några polismän som tycker att de stör ordningen. En som verkar särskilt upprymd - om man får tro domstolshandlingarna - är barberarbiträdet Anna Maria Engström, 32. Utanför ett utskänkningsställe på Schéelegatan möter hon en bekant, järnarbetaren Carl Johan Edman, 24. Enligt honom utropar Anna Maria Engström ”Leve den allmänna rösträtten och kvinnans medborgarrätt!”. Senare blir hon gripen i korsningen Kungsholmstorg-Hantverkargatan-Scheelegatan.

I polisrapporten vittnar flera poliser om att Anna Maria Engström ivrigt viftat med armarna och uppmanat folkmassan att stanna kvar, när polisen ropat till folket att skingra sig. När polisen särskilt bett Engström att lämna platsen skall hon enligt en polis ha svarat ”Jag går ej, jag går och står hvar jag vill” och sedan sträckt upp armarna och ropat ”gå inte, stanna” till folkmassan. Enligt en annan polis ska hon ha sagt till polisen: ”Vänta ni skall ni få!”. Engström förnekar i rapporten att hon fällt dessa yttranden och att hon uppmanat folkmassan att inte åtlyda polisen. Hon har ”för vana att, då hon talar med någon, gestikulera med armarna och händerna”.

Läs polisrapporten här

Hur det gick kan ni läsa i domstolsprotokollen

som finns renskrivna här

Anna Maria Engström uppgav i rapporten att hon var boende hos Viberg 1 trappa upp på Karlbergsvägen 4, d.v.s. i fastigheten Orion 1 vid Odenplan.

Enligt Olle Svennings biografi över Hjalmar Branting hade Anna Maria Engström den 14 april 1900 fött sonen Hjalmar Folke. Mot löfte att inte avslöja att Branting var fadern fick Anna Maria Engström ett månatligt underhåll. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad