Text

Inbjudan till Stockholms befolkning! [Affisch om motdemonstration till Bondetåget 1914]

Socialdemokraterna svarar med en uppmaning till Stockholms befolkning att gå ut och demonstrera den 8 februari. Demonstrationstågets mål var statsministern. Till honom överlämnade man ett krav på minskning av försvarsutgifterna. Alltså motsatsen till vad demonstranterna i Bondetåget ville.

PS. Statsministerns namn var Karl Staaff.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bondetåget 1914. Statsminister Karl Staaff talar på Kanslihusets trappa omgiven av regeringen.

Bondetåget 1914. Statsminister Karl Staaff talar på Kanslihusets trappa omgiven av regeringen.

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

Ett sanningsord

Ett sanningsord

Frisinnade kvinnor har opinionsmöte inför nyvalet 1914 - polisrapport

Frisinnade kvinnor har opinionsmöte inför nyvalet 1914 - polisrapport