Foto

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

Garpes zoner / Harald Norbelie

Garpes zoner / Harald Norbelie

Gatans parlament / Ylva Waldemarson och Kjell Östberg

Gatans parlament / Ylva Waldemarson och Kjell Östberg

Motion angående ändring av stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården m.m.[Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Motion angående ändring av stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården m.m.[Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Motion med förslag om kvartersnamnet Almdungen [under Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Motion med förslag om kvartersnamnet Almdungen [under Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971