Text

Motion om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga inverkan å barn - Stadsfullmäktige 1917

Enligt motionären Alma Hedin har brottsligheten bland minderåriga ökat på ett oroväckande sätt. Och enligt Hedin är biograferna en av orsakerna:

"I de flesta rapporter om stölder bland barn står att en av de förnämsta orsakerna varit att komma åt penningar till biografema. Många barn i Stockholm gå på biograf så gott som varje kväll."

Dessutom är filminnehållet i sig skadligt:

"Om man kväll efter kväll på biograferna ser detektivdramer, blir man så van, så bekant med brottet, att man ej längre känner någon avsky därför."

Enligt Hedin finns det på stadens 64 biografer lika många sittplatser i veckan som det finns invånare i Stockholm! Mot bakgrund av detta föreslår hon därför att barn under skolåldern förbjuds gå på bio och att barn i skolåldern endast ska få gå en gång i veckan. Filmcensuren ska också skärpas.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Motioner med visioner
Tema

7-9 Motioner med visioner

I Stadshuset har Stockholms kommunfullmäktige sina möten. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen…

Alma Hedin, ledamot av Stadsfullmäktige

Alma Hedin, ledamot av Stadsfullmäktige

Barnen och biografteatrarna - talmanuskript 1908

Barnen och biografteatrarna - talmanuskript 1908

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige

Drottninggatan 71A, Biograf Regina. Publik med 3D-glasögon under biografens tredimensionella premiär

Drottninggatan 71A, Biograf Regina. Publik med 3D-glasögon under biografens tredimensionella premiär

GY Motioner med visioner
Tema

GY Motioner med visioner

Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de…

Några ord om de s.k. biograferna och skolbarnen - talmanuskript 1908

Några ord om de s.k. biograferna och skolbarnen - talmanuskript 1908

Stockholmsbions första guldålder

Stockholmsbions första guldålder

Utlåtande i fråga om åtgärder till motverkande av biografers skadliga inverkan å barn – Stadsfullmäktige 1918

Utlåtande i fråga om åtgärder till motverkande av biografers skadliga inverkan å barn – Stadsfullmäktige 1918