Text
Författare: Hedin, Alma (1876-1958). Stockholms stadsarkiv

Motion om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga inverkan å barn - Stadsfullmäktige 1917

Enligt motionären Alma Hedin har brottsligheten bland minderåriga ökat på ett oroväckande sätt. Och enligt Hedin är biograferna en av orsakerna:

"I de flesta rapporter om stölder bland barn står att en av de förnämsta orsakerna varit att komma åt penningar till biografema. Många barn i Stockholm gå på biograf så gott som varje kväll."

Dessutom är filminnehållet i sig skadligt:

"Om man kväll efter kväll på biograferna ser detektivdramer, blir man så van, så bekant med brottet, att man ej längre känner någon avsky därför."

Enligt Hedin finns det på stadens 64 biografer lika många sittplatser i veckan som det finns invånare i Stockholm! Mot bakgrund av detta föreslår hon därför att barn under skolåldern förbjuds gå på bio och att barn i skolåldern endast ska få gå en gång i veckan. Filmcensuren ska också skärpas.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad