Foto

Alma Hedin, ledamot av Stadsfullmäktige

Alma Hedin (1876-1958) satt i Stadsfullmäktige 1911 till 1917 och invaldes av Allmänna valmansförbundet. Du kan läsa några av hennes motioner via länkarna till höger. Hon var syster till samtidens kanske mest berömda svensk, upptäcktsresanden Sven Hedin.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 72.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916

Motion om eventuellt behov att ingripa mot pantsättandet av kläder och sängkläder - Stadsfullmäktige 1912

Motion om eventuellt behov att ingripa mot pantsättandet av kläder och sängkläder - Stadsfullmäktige 1912

Motion om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga inverkan å barn - Stadsfullmäktige 1917

Motion om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga inverkan å barn - Stadsfullmäktige 1917