Text

Stockholmsbions första guldålder

Artikel i Södermalmsnytt av Sandra Sporrenstrand, januari 2011.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnen och biografteatrarna - talmanuskript 1908

Barnen och biografteatrarna - talmanuskript 1908

Lov och fritid
Tema

Lov och fritid

Skollov och fritid hänger tätt ihop med skolan. Det fanns inte så mycket organiserade aktiviteter såsom dagens fritids. Ofta fick barnen och ungdomar utomhus och sysselsatte sig me…

Motion om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga inverkan å barn - Stadsfullmäktige 1917

Motion om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga inverkan å barn - Stadsfullmäktige 1917