Text
Författare: Mattsson, Mathilda. Stockholms stadsarkiv

Fru Mattsson ber Dr Nyström hjälpa deprimerad grannfru - brev 1892

Mathilda Mattsson är orolig för sin granne Fru Wahlström, som verkar vara djupt deprimerad. Mathilda Mattsson, som hyser varma känslor för sin väninna, skriver därför ett brev till den kände läkaren Anton Nyström och ber om hjälp:

Stockholm den 15 Februari 1892

H.H. Docktor A. Nyström!

Som jag hört att H H. Docktor Nyström skall vara en god och o allo hielpsam meniska så vill jag härmed bönfalla Eder om hjelp för en olycklig vännina till mig. Det är en ung Fru som lider af svårmod hon bara vill taga lifvet af sig och jag är rädd att hon gör det eller blir vansinnig. Vi bo grannar. Nu vill jag aldra ödmjukast fråga om H. H. tror att man genom hypnotisering kunde hjelpa henne till mera lungn sinnesstämning.

Hon har börjat dricka med på sednare tider men inte värre än att hon kan sköta sig och hushållet. Men hon vill inte dricka men det kommer på henne ett sånt begär att hon ej kan låta bli att drika öl mest.

Hon är gift och har ett barn. Mannen har Cigarafärer men är svår och ovänlig mot henne samt lemna knapt inga pengar till uppehelle åt henne och barnet. Han har andra fruntimmer och sitter ute på [svårtytt] dagar och nätter. Och hustrun sitter hemma och sörja och gråter ty hon älskar sin man och är arbetsam och hederlig och blir så illa bemött af honom. Hon är också så ensam och har inga vänner hon är en främling här i Sverige. Stackars liten hon är så snäll ung och vacker och af bildad familj. Jag vet ej hvad mannen tänker på som töks vara en så oförskämd  menniska. Nu vill jag fråga om Herr Docktorn tror att detta kan hypnotiseras bort. Och om hon kan få komma till H. H. Docktorn fast hon inga pengar har för tillfället men till våren kan hon nog betala, ty hon syr [svårtytt] men är nu så förstörd af sorg att hon ej kan arbeta och förtjena något. Älskeliga H. Docktor skrif ett svar till mig [svårtytt] H H. tro och om hon kan få komma utan pengar tills vidare. Fru Wahlström vet ej alls att jag skrifvit till Herr Docktorn, men jag tycker att det är så synd om henne, skrif till mig svar.

Med Högaktning, ursäkta, det illa skrifna brefvet. Min adress är Fru Mathilda Mattsson Tegnergatan N:o 47, 1 trappa up, var snäll dröj ej länge med svart hon är förtviflad.

Hvilken tid får hon komma på dagen.

Tegnérgatan 47 låg 1892, och ligger 2012, vid fastigheten Bergslagen 18 som uppfördes 1884-1885.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad