Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Blees vill hjälpa polacker fira svensk jul - brev till Dr Nyström 1916

Under första världskriget kom en grupp polska flyktingar till Stockholm. Litteratören J. Blees har lärt känna några av dem och vill ordna så att de får uppleva en riktigt svensk jul. Därför skriver han till den kände läkaren Anton Nyström.

Brevet renskrivet:

Stockholm, Döbelnsgat. 16 A ög.h. 16/12 1916

H. Herr Doktor Anton Nyström, Här.

Tillåt mig, Herr Doktor, säga några ord angående en del främlingar, som för närvarande uppehålla sig i vår stad.

Under de två sista åren har jag kommit i beröring med några polacker, som genom krigets omvälvningar kastats hit upp till oss och tills vidare måste stanna här. De äro unga bildade män med vaket intresse för det ena och det andra och icke minst för svenskt liv och svensk kultur. Och de ha lyckats skaffa sig arbete i affärsverksamhet eller kommittéer, så att de kunna förtjena sin nödigaste utkomst.

Nu nalkas julen och högtidsperioden, då familjerna i alla länder samlas och ha hemtrevligt. Jag skulle gärna vilja bjuda dessa främlingar hem till mig, men som jag är ungkarl, kan jag ej bjuda dem till en familjkrets i detta ords egentliga betydelse. Om det vore så väl, att någon stockholmsfamilj (hälst där ungdom finnes eller kan deltaga) av vänlighet emot främlingarna kunde bjuda dem hem en afton i all enkelhet, där man tillbringar aftonen på svenskt sätt med samtal, småprat, musik (och varför icke svenska lekar) och annat, skulle detta bereda dem en stor glädje. Och jag skulle bereda dem en mycket angenäm överraskning, då jag frambär en sådan inbjudning.

De sitta här fjärran från släkt och vänner och känna det dubbelt tungt, när de se vårt folk ta sig ledigt och njuta av hemmets trevnad. Alla dessa män äro unga och känna därför kanske starkare behov av umgänge och angenäm förströelse.

Herr Doktor! Skulle Ni möjligen kunna finna något uppslag till att bereda dessa främlingar en angenäm stund i en intelligent och intresserad familj här i staden, vore jag (å deras vägnar) mycket tacksam. Och som jag gjort denna framställning uteslutande i syfte att bereda dem en liten glädje, hoppas jag att Herr Doktor ej tycker illa vara, att jag tagit mig friheten skriva dessa rader.

Med sann högaktning
J.Blees,
litteratör

Blees adress, Döbelnsgatan 16 A, låg 1916 och ligger 2012 vid fastigheten Hälsan 9 som uppfördes 1891-92.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad