Text

Änka vädjar om att få hypnos mot nervryckningar - brev till Dr Nyström 1893

Hösten 1893 skriver Augustus Nyholm ett brev till den kände läkaren Anton Nyström. En änka han känner behöver hjälp mot sina nervryckningar:

Högtvärderade Herr Doktor!

Herr Doktorns verksamhet på såväl vetenskapens som menniskokärlekens område är så allmänt kända och prisade att undertecknad uti all ödmjukhet vågar vädja till Herr Doktorn för ett fruntimmer, enka efter aflidne musikdirektör Knut Berglund, och sedan fyra år lidande af nervförlamning i benen. Hon kan icke stöda på dem men dagligen lider hon af ryckningar så att då benen hvilar på en pall ryckas de ned på golfvet. Hon är öfvertygad om att hon genom hypnotisk behandling skall blifva om icke återstäld till helsan så åtminstone fri från dessa nervryckningar hvilka på det högsta plågar henne.

Hon vågar derför ödmjukt vädja till vörde Herr Doktorns godhet med bön det herr Doktorn godhetsfull vill behjerta hennes svåra och [svårtytt] belägenhet och såsom en välgärning göra henne ett besök. Hennes tro och tillförsigt till Herr Doktorn är hennes enda hopp och med bön om godhetsfull öfverseende har jag äran teckna

Med utmärkt vördnad
Ödmjukligen
Agustus Nyholm
[svårtydd titel]

Den 9/10 93
Enkefru Berglunds adress är
No 36 Freygatan till venster i porten nedre botten

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Hvem bryr sig om en fattig sjuk och värnlös flicka, om hon lefver eller dör" - patient ber Dr Nyström om hjälp

"Hvem bryr sig om en fattig sjuk och värnlös flicka, om hon lefver eller dör" - patient ber Dr Nyström om hjälp

15-åring känner ingen smärta vid tandutdragning efter Dr Nyströms hypnos - intyg 1890

15-åring känner ingen smärta vid tandutdragning efter Dr Nyströms hypnos - intyg 1890

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Fru Mattsson ber Dr Nyström hjälpa deprimerad grannfru - brev 1892

Fru Mattsson ber Dr Nyström hjälpa deprimerad grannfru - brev 1892

Helsingborgare med stamningsproblem vill hypnotiseras av Dr Nyström – brev 1893

Helsingborgare med stamningsproblem vill hypnotiseras av Dr Nyström – brev 1893

Hypnotismen sammanfattad i tolv punkter - Dr Nyströms föreläsningsanteckningar

Hypnotismen sammanfattad i tolv punkter - Dr Nyströms föreläsningsanteckningar

Missnöjd patient vill ha ny hypnos som neutraliserar den förra - brev till Dr Nyström 1892

Missnöjd patient vill ha ny hypnos som neutraliserar den förra - brev till Dr Nyström 1892

Sockerbagare vill ha hjälp sluta med "sjelfbefläckelse" - brev till Dr Nyström 1892

Sockerbagare vill ha hjälp sluta med "sjelfbefläckelse" - brev till Dr Nyström 1892

Statstjänsteman med hemlig last vill ha vård på avbetalning - brev till Dr Nyström

Statstjänsteman med hemlig last vill ha vård på avbetalning - brev till Dr Nyström

Stockholms hospital för sinnessjuka vill ha hjälp med patient - brev till Dr Nyström 1892

Stockholms hospital för sinnessjuka vill ha hjälp med patient - brev till Dr Nyström 1892

Är hypnotismen en fara eller välsignelse? Debattartikel 1889

Är hypnotismen en fara eller välsignelse? Debattartikel 1889