Text
Författare: Nyholm, Augustus. Stockholms stadsarkiv

Änka vädjar om att få hypnos mot nervryckningar - brev till Dr Nyström 1893

Hösten 1893 skriver Augustus Nyholm ett brev till den kände läkaren Anton Nyström. En änka han känner behöver hjälp mot sina nervryckningar:

Högtvärderade Herr Doktor!

Herr Doktorns verksamhet på såväl vetenskapens som menniskokärlekens område är så allmänt kända och prisade att undertecknad uti all ödmjukhet vågar vädja till Herr Doktorn för ett fruntimmer, enka efter aflidne musikdirektör Knut Berglund, och sedan fyra år lidande af nervförlamning i benen. Hon kan icke stöda på dem men dagligen lider hon af ryckningar så att då benen hvilar på en pall ryckas de ned på golfvet. Hon är öfvertygad om att hon genom hypnotisk behandling skall blifva om icke återstäld till helsan så åtminstone fri från dessa nervryckningar hvilka på det högsta plågar henne.

Hon vågar derför ödmjukt vädja till vörde Herr Doktorns godhet med bön det herr Doktorn godhetsfull vill behjerta hennes svåra och [svårtytt] belägenhet och såsom en välgärning göra henne ett besök. Hennes tro och tillförsigt till Herr Doktorn är hennes enda hopp och med bön om godhetsfull öfverseende har jag äran teckna

Med utmärkt vördnad
Ödmjukligen
Agustus Nyholm
[svårtydd titel]

Den 9/10 93
Enkefru Berglunds adress är
No 36 Freygatan till venster i porten nedre botten

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad