Text
Författare: Andersson, Cletus. Stockholms stadsarkiv

15-åring känner ingen smärta vid tandutdragning efter Dr Nyströms hypnos - intyg 1890

Den kände läkaren Anton Nyström var en ivrig förespråkare för hypnos som behandlingsmetod för många olika sjukdomar och tillstånd. På den här papperslappen intygar tandläkare Cletus Andersson att ynglingen Emil Pettersson inte givit uttryck för någon smärta när Andersson drog ut dennes inflammerade kindtand. Den förmodade orsaken? Dr Nyström hade någon timme innan hypnotiserat unge Pettersson.

Intyget renskrivet:

När jag denna dag å ynglingen Emil Pettersson, 15 år gammal, uttagit en kindtand å venstra sidan i underkäken, der utpreglat såväl ben som benhinneinflammation förefans, utan att patienten dervid yttrade något till smärta, hvilket jag härmed får meddela. Då en dylik operation under vanliga förhållanden brukar vara ganska smärtsam, fann jag mig föranlåten att uttrycka min förundran öfver detta förhållande, dervid patienten upplyste, hvad jag ingen aning hade om, att han af Dr A. Nyström en timme förut blifvit hypnotiserad med hänsyn till den förestående operationen. Patienten var fullt vaken och medveten om hvad som skedde.

Stockholm den 21 april 1890

Cletus Andersson
Tandläkare

Intyget ligger i Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet tillsammans med Nyströms föreläsningsmanuskript om hypnotism. Där finns även en utklippt tidningsnotis om händelsen. Detta var alltså ett fall Anton Nyström använde i sin argumentation för hypnotismens goda effekter.

Cletus Andersson höll till på Riddarhustorget 18 i den nu rivna fastigheten Minotaurus 7 enligt såväl Adresskalendern som det digitala Rotemansarkivet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad