Text
Författare: Stina Persson. Stockholms stadsarkiv

Elevuppsats av Stina Persson "Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Åhlinska skolan VT 1912

Stina Persson skriver i sin uppsats att en pojkes eller flickas uppfostran inte anses fullständig om inte idrottslivet ägnas tillräcklig uppmärksamhet. Hon beskriver hur idrott, speciellt i friska luften, gör både unga och gamla friska och sunda. Idrottstävlingar, menar hon, är bra för att sporra och egga till ansträngning. Men tävlandet fick inte överdrivas, det kunde leda till överansträngning och då var idrotten inte alls så sund längre.

Vårterminen 1912, samma år som olympiska spelen hölls i Stockholm, var ett av uppsatsämnena i en del skolor "Betydelsen av ett sunt idrottsliv".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad