En långsmal, vitputsad stenbyggnad som påminner om ett slott ligger vid vattenbrynet. På vattnet syns en lövad båt som ros. I båten sitter ett tiotal personer.
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Serafimerlasarettet

Serafimerlasarettet, även kallat "Serafen", från vattnet år 1868. Okänd konstnär.

Serafen på Kungsholmen har en lång historia. Allt startade i mitten av 1700-talet med att den så kallade Sundhetskommissionen, tillsatt av Kungliga majestätet, köpte in Gripenhielmska malmgården vid Hantverkargatans början. Här startade de Sveriges första moderna sjukhus som invigdes 1752. Med tiden byggdes det ut och på 1890-talet uppfördes en ny huvudbyggnad. Huset på bilden är den första sjukhusbyggnaden, den som idag ligger längst västerut på tomten.

Fram till mitten av 1700-talet bedrevs offentlig sjukvård i Sverige främst på hospitalsinrättningar, en blandning av sinnessjukhus och fattigstugor som påminde mer om förvaring än vård. Serafimerlasarettet var redan från början ett undervisningssjukhus. Ingen klinisk undervisning i medicin och kirurgi hade tidigare förekommit i Sverige. Tjänstgöring vid Serafimerlasarettet blev ett obligatoriskt inslag i utbildningen av medicinare och kirurger.

Tillkomsten av Karolinska sjukhuset 1940 och Huddinge sjukhus 1972 medförde att Serafimerlasarettets betydelse för forskning och undervisning minskade. Det lades ned som sjukhus 1980 och idag finns flera olika vårdgivare i lokalerna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad