Foto

Serafimerlasarettet

Korridor och väntrum på kirurgpolikliniken. Okänd fotograf.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Serafen - stans första moderna sjukhus

Serafen - stans första moderna sjukhus

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…