Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Serafimerlasarettet sett från Stadshustornet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad