Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Serafimerlasarettet sett från Stadshustornet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad