Brev
Text

Fattigvårdsstyrelse hjälper sjuk kvinna till Serafimerlasarettet

I februari 1907 har grannarna i fastigheten Sofielund i Årsta skog skrivit ett brev till Länsstyrelsen och berättat om sin oro för den sjuka och fattiga Anna Maria Nilsson. I brevet hävdar grannarna att de kontaktat Brännkyrka kommuns fattigvårdsstyrelse men att inget hänt. När Länsstyrelsen (eller Konungens Befallningshafvande som det kallades då) börjar utreda situationen får de det här meddelandet från fattigvårdsstyrelsen.

Meddelandet renskrivet:

Till Konungens Befallningshafvande i Stockholms län.

I anledning af Herr Landssekreterarens telefonmeddelande i dag rörande ogifta Anna Maria Nilsson född, enligt uppgift, den 7 April 1853, hvilken qvinna bott tillsammans med en skrädderiarbetare Oscar Jonsson-Zetterlund vid Årstaskog N:o 9 i Brännkyrka socken, får jag härmed meddela, att bemälde qvinna i dag intagits å Serafimerlasarettet för vård, samt att fattigvårdsstyrelsen, så snart styrelsen erhöll underrättelse om att qvinnan vore sjuk, omedelbart ombestyrde, att läkare besökte den sjuka hvilken som sagt nu är intagen å Serafimerlasarattet.

Liljeholmen i Brännkyrka sockens Kommunalkamrerkontor den 26 Februari 1907
C. J. Borg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Grannar larmar om lidande kvinna

Grannar larmar om lidande kvinna

Länsman rapporterar om paret Nilssons och Zetterlunds svåra levnadsförhållanden

Länsman rapporterar om paret Nilssons och Zetterlunds svåra levnadsförhållanden