Foto

Utsikt från Stadshustornet mot norr. Serafimerlasarettet och Klara Sjö i förgrunden