Text
Författare: Odhelius, Johan Lorens (1737-1816). Stadsmuseet i Stockholm

[Om Serafimerlasarettets verksamhet på 1700-talet] K. lazarettet i Stockholm, beskrifvit uti et tal, inför kongl. vetenskaps academien, vid praesidii nedläggande, den 2 nov. 1776, / af Joh. Lor. Odhelius

Detta är ett tal av en nyvald medlem i Kungliga Vetenskapsakademien. Talaren är Johan Lorens Odhelius - läkare och verksam på det dåvarande Serafimerlasarettet på Kungsholmen. Han berättar om hur man startade sjukhuset och om verksamheten. Sjukhusets existens var beroende av att man fick in pengar via fonder och kollekt i kyrkorna. Först var det avsett som ett fattigsjukhus men sängantalet växte och man tog till och med emot patienter från landsorten. Det lades ned helt 1980.
48 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad