Text

[Om Serafimerlasarettets verksamhet på 1700-talet] K. lazarettet i Stockholm, beskrifvit uti et tal, inför kongl. vetenskaps academien, vid praesidii nedläggande, den 2 nov. 1776, / af Joh. Lor. Odhelius

Detta är ett tal av en nyvald medlem i Kungliga Vetenskapsakademien. Talaren är Johan Lorens Odhelius - läkare och verksam på det dåvarande Serafimerlasarettet på Kungsholmen. Han berättar om hur man startade sjukhuset och om verksamheten. Sjukhusets existens var beroende av att man fick in pengar via fonder och kollekt i kyrkorna. Först var det avsett som ett fattigsjukhus men sängantalet växte och man tog till och med emot patienter från landsorten. Det lades ned helt 1980.
48 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hantverkargatan 2, Serafimerlasarettet

Hantverkargatan 2, Serafimerlasarettet

Serafen - stans första moderna sjukhus

Serafen - stans första moderna sjukhus

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…