Foto

Serafimerlasarettet, rektoskopiundersökning

En undersökning pågår i Serafimerlasarettet på Kungsholmen. Lasarettet var Sveriges första riktiga sjukhus. Det öppnade 1752, med plats för åtta patienter. I slutet av 1800-talet fanns både medicinsk klinik, gynekologi och röntgeninstitut i sjukhuset. Serafimerlasarettet är idag nedlagt som sjukhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Serafen - stans första moderna sjukhus

Serafen - stans första moderna sjukhus

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…