Foto

Kvarteret Nystad i Akalla. I bakgrunden syns Sibeliusgångens höghus.

Radhus på en av de stora gröna gårdarna i norra Akalla.