Text
Författare: Monastra, Nino (f. 1936), Schönning, Klas (f. 1952). Stadsmuseet i Stockholm

Sätra / text: Klas Schönning, foto: Nino Monastra

Bostadsföretaget Stockholmshem har givit ut en serie häften om några av de stadsdelar där de hyr ut bostäder. Det var för att fira att Stockholm var Europas kulturhuvudstad 1998.

Här, i skriften om Sätra, får vi ta del av stadsdelens historia allt ifrån stenålder och medeltid och fram till idag.

En allmän historik över Stockholms bebyggelsehistoria ges också. Där kan man få veta mer om exempelvis trädgårdsstäder och om miljonprogrammet.

En del tror kanske att Sätra kom till under det så kallade miljonprogrammet. Det är felaktigt. Riksdagen beslutade 1965 att bygga 100 000 bostäder om året på 10 år. Då var Sätra redan färdigbyggt. Men man kan säga att Sätra (och Bredäng) var förebild för de förorter som kom att byggas efter 1965. Läs mer om hur arkitekterna och politikerna tänkte när de planerade Sätra.

Sätras gamla historia kan man också läsa om - exempelvis de populära gamla sjökrogarna som besöktes av självaste Bellman. Och vem var Lars Bengtsson Skytte?
68 sidor. Illustrationer huvudsakligen i färg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad