Lagar om arbetslivet från 1833.
Text
Författare: Danckwardt, M. G., Kungl. Majt. Stockholms stadsarkiv

Lagar om arbetslivet från 1833

Det här är 1833 års version av tjänstehjonsstadgan eller lego-stadgan som den officiellt kallades. I den anges vilka regler som gällde i arbetslivet för pigor, drängar och andra som var anställda inom ett hushåll. Vilka rättigheter och skyldigheter hade arbetsgivare? Vilka rättigheter och skyldigheter hade tjänstefolket? Läs mer genom att klicka på bilden ovan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad