Text

Motion angående uppvaktning för regeringen om effektiva åtgärder mot mellanölsmissbruket bland ungdomen - Kommunfullmäktige 1971

Göran Rådö (fp), Hans Stern (c) ochKjell E. Jo h a n s o n (vpk) tycker att det är hög tid att ta itu med alkoholproblemet mellanöl:

”Att dricka mellanöl i stora kvantiteter har blivit »inne» bland många ungdomar. Det är vanligt att 10 burkar mellanöl konsumeras per man på en kväll.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Motioner med visioner
Tema

7-9 Motioner med visioner

I Stadshuset har Stockholms kommunfullmäktige sina möten. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen…

GY Motioner med visioner
Tema

GY Motioner med visioner

Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de…

Parlamentarismen och Bondetåget
Tema

Parlamentarismen och Bondetåget

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? "Demokrati" betyder "folkstyre". Den politik som de flesta röstar på ska också styra landet. Så funkar parlamentarismen. Senaste gången som m…