Text

Motion om att förklara Stockholm som en porr-fri zon

Agneta Dreber (Stockholmspartiet) tycker att man en gång för alla bör köra ut "porr-kungen" Leif Hagen och andra innehavare av sk porr-butiker från Stockholm och förklara staden som en "porr-fri" zon.

Hon anser att porrtidningarna är människoförnedrande och att unga män får en snedvriden syn på kvinnor, kärlek och sex utifrån dessa herrtidningar. Därför borde man genom fastighetsnämnd, byggnadsnämnd och socialnämnd försöka att den formella vägen bli av med Leif Hagen och hans gelikar. Annars kan det hända att Stockholms kvinnor tar till "fysiska våldsaktioner"

Leif Hagen gav ut tidningen Aktuell rapport och hade bland annat en porrbutik på Ringvägen i Stockholm där det ofta förekom demonstrationer mot hans verksamhet 1985.

I och med internets genomslag försvann marknaden för de sk porrbutikerna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Osmakliga och råa" bilder anmäls till polisen

"Osmakliga och råa" bilder anmäls till polisen

7-9 Motioner med visioner
Tema

7-9 Motioner med visioner

I Stadshuset har Stockholms kommunfullmäktige sina möten. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen…

GY Motioner med visioner
Tema

GY Motioner med visioner

Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de…

Motion från år 1985 om att kriminalisera de prostituerades kunder som ett led i kampen mot aids

Motion från år 1985 om att kriminalisera de prostituerades kunder som ett led i kampen mot aids