Text

Motion angående åtgärder för tillgodoseendet av behovet av hotell i Stockholm - Stadsfullmäktige 1937

Enligt socialdemokraten Fredrik Ström har resande till Stockholm klagat över bristen på "billiga och praktiska hotell". Ibland har till och med polisstationerna fått tjäna som tillfälliga hotell och människor i hundratal har måst "tillbringa natten eller nätterna på soffori parkerna eller kringvandrande på gatorna". Därför föreslår Ström bl.a.:

"Framför allt synes böra undersökas, huruvida icke genom stadens försorg eller medverkan ett s. k. sovhyttshotell kunde komma till stånd eller ock att staden anordnade s. k. flytande hotell."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Motioner med visioner
Tema

7-9 Motioner med visioner

I Stadshuset har Stockholms kommunfullmäktige sina möten. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen…

Fredrik Ström håller tal mot monarkin - polisrapport 1914

Fredrik Ström håller tal mot monarkin - polisrapport 1914

GY Motioner med visioner
Tema

GY Motioner med visioner

Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de…