Text
Författare: Ström, Fredrik (1880-1948). Stockholms stadsarkiv

Motion angående åtgärder för tillgodoseendet av behovet av hotell i Stockholm - Stadsfullmäktige 1937

Enligt socialdemokraten Fredrik Ström har resande till Stockholm klagat över bristen på "billiga och praktiska hotell". Ibland har till och med polisstationerna fått tjäna som tillfälliga hotell och människor i hundratal har måst "tillbringa natten eller nätterna på soffori parkerna eller kringvandrande på gatorna". Därför föreslår Ström bl.a.:

"Framför allt synes böra undersökas, huruvida icke genom stadens försorg eller medverkan ett s. k. sovhyttshotell kunde komma till stånd eller ock att staden anordnade s. k. flytande hotell."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad