Text

Motion om att underlätta elevbojkott mot Esseltes läromedel

Hans Kilsved (Socialdemokraterna) föreslår i sin motion från 1985 åtgärder för att underlätta Elevorganisationens strävan at få till stånd en bojkott mot Esseltes läromedel.

Bakgrunden till bojkotten var att Elevorganisationen krävde att Esselte skulle avveckla sin verksamhet i det apartheid-styrda Sydafrika.

Hans Kilsved föreslår att rekorerna ska informera personal och elever om bakgrunden till bojkotten och att skolförvaltningen ska sammanställa listor över alternativa läromedel från andra förlag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Motioner med visioner
Tema

7-9 Motioner med visioner

I Stadshuset har Stockholms kommunfullmäktige sina möten. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen…

Elevdemokrati
Tema

Elevdemokrati

Under 1800-talet fanns elevråd eller liknande elevinflytande bara på några få skolor. Under första halvan av 1900-talet startade elevråd på allt fler skolor, och från mitten av 195…

GY Motioner med visioner
Tema

GY Motioner med visioner

Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de…