En kvinna håller en pekpinne riktad mot en karta över Indien
Mathilda Hamilton, grundare av Indiska. Okänd fotograf 1895-1910, Etnografiska museet.

SO-didaktik i centrum

SO-didaktik i Centrum bedriver ämnesdidaktisk undervisningsutveckling och forskning för att stimulera undervisningsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi för grundskolan och gymnasiet i Stockholms stad.

Utveckla din undervisning genom Doing History

Vill du utveckla din historieundervisning? Du som är lärare i årskurs 4-9 eller på gymnasiet kan fördjupa dina kunskaper runt historieundervisningen genom kursen Doing History, som är en del av Stockholms stads satsning på ämnesdidaktik.

SO-didaktik i Centrum söker engagerade och historieintresserade lärare som vill delta i en seminarieserie där den egna undervisningen står i centrum. I seminarieserien testar vi tillsammans olika övningar som hjälper eleverna att tänka och resonera historiskt. Vi tar hjälp av sex historiedidaktiska tankeverktyg (historisk betydelse, kontinuitet & förändring, belägg m.fl.) som hjälper oss organisera historieundervisningen och strukturera elevernas lärande.

Seminarieserien består av sex tillfällen utspridda under läsåret och avslutas därefter med en heldags workshop där vi utifrån tankeverktyg och historiska material konstruerar övningar att använda i historieundervisningen. Datumen för läsåret 2024/25 publiceras under våren 2024.

Läs om Doing-kurserna i historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi på SO-didaktik i Centrums webbplats.

Doing History leds av forskarutbildade historiedidaktiker och lärare på Globala gymnasiet och SO-didaktik i centrum som är en del av Stockholms stads satsning på ämnesdidaktik. Din skola får ekonomiskt stöd för din medverkan från utbildningsförvaltningen (t.ex. vikarieersättning).

SO-didaktik i centrum ger också seminarieserien Doing RE 1, Doing SH 1 och Doing 2 (fortsättningskurs) i religion och historia.

Om du är intresserad av att gå Doing history så kontakta ulrik.holmberg@globala.se, lärare på Globala gymnasiet.

 

SO-didaktik i Centrum:

SO-didaktik i Centrum är en verksamhet inom Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, och bedrivs vid Globala gymnasiet i Stockholm. Den leds av forskarutbildade lärare på Globala gymnasiet: Thérèse Britton (RE), Ulrik Holmberg (HI), Maria Johansson (HI) och Patrik Johansson (SH & HI). Dessutom arbetar Emma Sandberg Andrasko, Lotta Dessen Jankell & Karolina Sandahl med delar av fortbildningsverksamheten.

Uppdaterad