Dekorativt montage: fotografier av stenografielever och olika byggnader mot grön bakgrund.
Elever vid Bar Lock-institutet stenograferar 1947, okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv. Stockholms stadsbiblioteket, foto: Ingemar Gram 1966. "Spökslottet" 1910, foto: Larssons Ateljé. Östermalmsfängelset 1968, foto: Lennart af Petersens, samtliga Stadsmuseet i Stockholm

Min stockholmsskildring - skrivartävling för gymnasiet

Låt eleverna skriva om Stockholm i exempelvis svenska, historia eller samhällskunskap, och delta sedan i Samfundet S:t Eriks skrivartävling "Min Stockholmskildring". Sakprosa, vetenskaplig rapport, krönikor, reportage och noveller är lika välkomna!

Lärarhandledning för:

Samfundet S:t Erik bjuder varje vår in elever i Stockholms läns gymnasieskolor att delta i en skrivartävling. Bidragens ämne och innehåll kan variera men ska utgå från platsen, staden Stockholm, igår, idag eller imorgon.

Tävlingsregler

  • Bidraget skall vara skrivet av en eller flera gymnasieelever tillsammans (15–20 år) under innevarande läsår.
  • Bidraget kan skrivas som en essä, berättelse, krönika, novell, rapport eller en text i uppsatsform enligt de kriterier som gäller för gymnasiearbetet med not- och referensapparat.
  • Textens omfattning: 10 000–20 000 tecken inklusive blanksteg.
  • Som lärare kan du anmäla maximalt 5 uppsatser per kurs eller klass.

Pris

Vinnaren av första pris får 5 000 kr och två andrapristagare får 2 500 kr vardera samt ett personligt medlemskap i Samfundet S:t Erik för det nästkommande året.

De vinnande skolorna får, genom läraren, också ett årsmedlemskap i Samfundet S:t Erik och en fri stadsvandring eller visning i Medeltidsmuseet eller Stadsmuseet regi. De belönade uppsatserna omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok och publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida och på Stockholmskällan.se under ”De skriver om Stockholm”.

Prisutdelning sker i samband med Samfundet S:t Eriks höstmöte under november månad. Priset instiftades 2014 och de första priserna delades ut 2015.

Juryn

Lena Adelsohn Liljeroth, journalist och ledamot i Samfundet S:t Erik, Mats Berglund, fil. dr. historia, sektionschef forskning- och samverkanstöd vid Stockholms universitet, Martin Nyblom, pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll, Stockholmskällan, Tina Rodhe, f.d. museichef Medeltidsmuseet, Anders Sjöbrandt, författare och doktorand vid historiska institutionen Stockholms universitet.

Juryn bedömer texterna utifrån tematisk Stockholmsanknytning, originalitet, tillgänglighet, faktabakgrund och saklighet, dess språkbehandling har stor betydelse. Juryn kan besluta om färre priser eller fler. Juryns beslut kan inte överklagas.

Nominering

Ange skola, elevens namn och klass/kurs/program samt kontaktuppgifter till både elev och lärare/bibliotekarie. Tävlingsbidraget skickas i digital form av läraren till Lisa Härmark på Samfundet S:t Eriks kansli. Skriv ”Min Stockholmsskildring” och årtal i ämnesraden.

Kontaktperson är Lisa Härmark, tel: 0709-601540 eller e-post: lisa@samfundetsterik.se.

Skrivartävlingen är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik och Stockholmskällan.

Uppdaterad