Ritning i tusch och akvarell på grå transparent väv som visar fasad mot norr med huvudentrén mot gatan. Ovanför porten finns företagsnamnet "Joel Olssons Elektriska Aktiebolag" inritat.
Ritning

Ritning till industri i Södra Hammarbyhamnen från 1946, Fryshuset sedan 1997

Bygglovsritning till industribyggnad för Joel Olssons Elektriska Aktiebolag från 1946. Sedan 1997 ligger aktivitetscentret Fryshuset i denna byggnad. Huset ligger på nuvarande Mårtensdalsgatan 8 (f.d. Hammarby Fabriksväg 13) i Södra Hammarbyhamnen.

Ritningen visar fasad mot söder, med huvudentré mot gatan. Arkitekten har ritat in företagsnamnet ”Joel Olssons Elektriska Aktiebolag” ovanför entrén . På arkets nedre del står det skrivet ”gäller ej” i blyerts. I samma bygglovsärende finns också ändringsritningar från 1948-1949, som skulle gälla istället.

Fryshuset grundades 1984. Inledningsvis bedrevs verksamhet för unga med basket och replokaler. Den första lokalen låg då i ett gammalt fryshus, före detta AB Stockholms kylhus, i Norra Hammarbyhamnen. Det är därifrån namnet ”Fryshuset” kommer. Stiftelsen Fryshuset finns idag (år 2020) i flera städer och bedriver ungdomsverksamhet inom t.ex. utbildning, sociala projekt, sport, musik och dans.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Kring Hammarby sjö, del 2 : Hammarbyledsbygget och Södermalm från Skanstull till Danvikstull / Hans Björkman

Kring Hammarby sjö, del 2 : Hammarbyledsbygget och Södermalm från Skanstull till Danvikstull / Hans Björkman

Fryshuset inifrån / Ingemar Lundh

Fryshuset inifrån / Ingemar Lundh

Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Ytterstaden. Flygfotografering

Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Ytterstaden. Flygfotografering

Karta "Enskede" år 1954

Karta "Enskede" år 1954

Områdesprogram för Hammarby 1997

Områdesprogram för Hammarby 1997

Ritningar till Svenska Kapsylfabriken 1899-1900 (Kapsylen)

Ritningar till Svenska Kapsylfabriken 1899-1900 (Kapsylen)

Södra Hammarbyhamnen

Södra Hammarbyhamnen

Verkstadsarbete i Hammarby

Verkstadsarbete i Hammarby