Ynglingen Carl Eric Vesterlunds prästbetyg från 1818
Text
Författare: Almgren, E.G.. Stockholms stadsarkiv

Ynglingen Carl Eric Vesterlunds prästbetyg från 1818

Ett exempel på en flyttningsattest från det tidiga 1800-talet. När en person ville flytta från en ort krävdes enligt lagen att prästen utfärdade en attest med uppgifter om den utflyttande. Vid ankomsten till den nya orten var man tvungen att inom fjorton dagar visa upp attesten - eller prästbetyget som det också kallades - för den nya församlingen. Attesten skulle även visas för den eventuella husbonde som man sökte tjänst hos. Attesten är utfärdad för ynglingen Carl Eric Vesterlund som hösten 1818 flyttade från Arboga till Stockholm. Han var född den 5 februari 1803 i Arboga socken. Prästen har skrivit att Vesterlund läser "väl", att han bevistat katekesförhöret "ordentligen" och att han till levernet är "välfrägdad". Vesterlund tog till en början anställning som skomakarlärling hos mästaren Ellert Möller i Gamla Stan. På våren 1819 bytte han anställning till skomakarmästaren Lars Eric Lekström. Denne hade sin verkstad på Baggensgatan 9. Den 24 augusti det året utförde den då endast 16-årige lärlingen Vesterlund ett brutalt mord på Peter Askbom, en 70-årig skräddargesäll som bodde i huset. För dådet avrättades Vesterlund den 8 januari 1820. Protokollet och domen efter mordet finns publicerade här på Stockholmskällan. Du når dem via länkarna nedan. Klicka på pdf-länken intill för att titta närmare på flyttningsattesten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad