Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Protocoll, hållne hos kongl. öfver-ståthållare-embetet för police-ärender vid undersökningen angående det af skomakare- lärlingen Carl Eric Vesterlund å skräddare-gesällen Peter Askbom den 24 augusti 1819 föröfvade mord.

Denna skrift är ett utdrag ur ett protokoll från Överståthållarämbetet, som var den högsta förvaltningsmyndigheten för Stockholms stad åren 1634-1967. Texten behandlar domen över den endast 16-årige Carl Eric Vesterlund, anklagad för mordet på den 70 årige skräddare-gesällen Peter Askbom. Mordet skedde på Baggensgatan i Gamla Stan 1819.

Protokollet innehåller en analys av brottet, vittnens uppgifter samt Vesterlunds bekännelse. Den dom som senare kom att fällas i detta fall (se även Stockholms stads kämners-rätts dom över Carl Eric Vesterlund) tog ingen hänsyn till Carl Erics unga ålder. Vid denna tid betraktades man som vuxen och myndig vid 16 års ålder och i brottmål dömdes man därefter. 24 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad