Foto

Kvarteret Perseus i Gamla Stan, gårdsfasad och tak