Carl Eric Vesterlunds orlovssedel från 1819
Text
Författare: Möller, E.U.. Stockholms stadsarkiv

Carl Eric Vesterlunds orlovssedel från 1819

För att inte dömas som lösdrivare var man under det tidiga 1800-talet tvungen att antinga driva egen näringsverksamhet eller ta anställning hos en husbonde. Byte av tjänst kunde i Stockholm ske antingen på våren eller på hösten. När man lämnade anställningen var hushållsföreståndaren/arbetsgivaren tvungen att skriva en så kallad orlovssedel som sedan skulle uppvisas för den nya arbetsgivaren. Dokumentet ovan är skomakarlärlingen Carl Eric Vesterlunds orlovssedel från mästaren Ellert Möller, utfärdad den 16 februari 1819. Vesterlund tog därefter anställning hos skomakaren Lars Eric Lekström. Den verkstaden låg på Baggensgatan 9. Den 24 augusti det året utförde den då endast 16-årige lärlingen Vesterlund ett brutalt mord på Peter Askbom, en 70-årig skräddargesäll som bodde i huset. För dådet avrättades Vesterlund den 8 januari 1820. Protokollet och domen efter mordet finns publicerade här på Stockholmskällan. Du når dem via länkarna nedan. Klicka på bilden för att titta på orlovssedeln. Texten lyder: "Gossen Carl Eric Wästerlund, som någon tid varit i läran hos undertecknad, och under dän tid uppfört sig ärligt och beskedeligt men är nu ifrån mig fri och ledig, och rekommenderas på dätta sät hos hwar och en. Stockholm d. 16 februari 1819. Ell. Möller, skomakare-mst"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad