Foto
Fotograf: Hayen, Mats (f. 1968). Stockholms stadsarkiv

Taket på Köpmanbrinken 6

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad