Text

Stockholms stads kämners-rätts dom öfver den 16:årige skomakare-lärlingen Carl Eric Vesterlund, hvilken den 24 sistl. augusti mördat den 70-årige skräddare-gesällen Peter Askbom.

Texten beskriver domen över den 16:årige Carl Eric Vesterlund, anklagad för mordet på den 70-årige skräddare-gesällen Peter Askbom. Mordet skedde på Baggensgatan i Gamla Stan 1819. Carl Eric Vesterlund döms till att "mista högra hand och lifvet, samt halshuggas och steglas". Eftersom Eric hade fyllt 16 år ansåg man att han var en vuxen man och skulle bestraffas därefter.
14 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Carl Eric Vesterlunds orlovssedel från 1819

Carl Eric Vesterlunds orlovssedel från 1819

Domen mot Carl Eric Vesterlund i Stadens kämnärsrätt år 1819

Domen mot Carl Eric Vesterlund i Stadens kämnärsrätt år 1819

Polisrapport om mördaren Carl Eric Vesterlund år 1819

Polisrapport om mördaren Carl Eric Vesterlund år 1819

Protocoll, hållne hos kongl. öfver-ståthållare-embetet för police-ärender vid undersökningen angående det af skomakare- lärlingen Carl Eric Vesterlund å skräddare-gesällen Peter Askbom den 24 augusti 1819 föröfvade mord.

Protocoll, hållne hos kongl. öfver-ståthållare-embetet för police-ärender vid undersökningen angående det af skomakare- lärlingen Carl Eric Vesterlund å skräddare-gesällen Peter Askbom den 24 augusti 1819 föröfvade mord.

Ynglingen Carl Eric Vesterlunds prästbetyg från 1818

Ynglingen Carl Eric Vesterlunds prästbetyg från 1818