Rättens text om Anders Winklers arvstvist, ur tryckta tänkeboken 1630.
Rättens text om Anders Winklers arvstvist, ur tryckta tänkeboken 1630.
Text

Anders Winkler i arvstvist, 1630

Anders Winkler, krukmakare, hade varit gift med Elsa Göransotter. När hon dog skulle Elsas syster Anna få ärva en del. Nu står Annas son Mattias Franck inför rätten och kräver den delen av arvet.

Anders Winkler visar då rätten ett testamente mellan honom själv och hans avlidna hustru Elsa. Det löd så att den som överlevde den andre skulle få behålla allt efter den andre. Både lösöre och fasta tillgångar. Inget skulle vara undantaget utom 50 daler som den efterlevande skulle ge den dödes övriga arvingar.

Elsa Göransotter hade haft tre makar. Den första var Mikael Muttz, krukmakare, med vilken hon hade två barn. När Mikael Muttz dog fick båda barnen, Mikael och Elisabetta, ärva 50 daler.

Sedan gifte sig Elsa Göransdotter med Daniel, också han krukmakare, som hade åtta barn sedan tidigare. Han dog i pesten. Det gjorde också förre makens två barn. Daniel och Elsa hade inga barn tillsammans. Men de hade köpt den gård som Elsa nu testamenterat till sin tredje man Anders Winkler och som var värd 500 daler.

Rätten beslutar att erkänna testamentet vad gäller lösöret och den fasta egendomen. Gården ärvs av Anders Winkler. Den del i testamentet, som Elsas andre makes Daniel släktingar skulle ha rätt till, anser rätten har upphört att gälla eftersom de befinner sig i Tyskland sedan 1623 och inte har hört av sig sedan dess. Deras del av arvet går därför till Elsas syster Anna Göransdotter, Mathias Francks mor.

Klicka på bilden för att läsa texten i den tryckta tänkeboken. Längst bak finns en moderniserad version av tänkebokstexten.

Personen ingick som en del av Stockholms stadsmuseums utställning Svalan — ett kvarter i 1600-talets Stockholm, 2012-januari 2015.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En orolig julimånad i Stockholm år 1630

En orolig julimånad i Stockholm år 1630

Från Olaus Petri till Tjock-Sara : historier ur Stockholms tänkeböcker 1500-1625 / Åke Eriksson

Från Olaus Petri till Tjock-Sara : historier ur Stockholms tänkeböcker 1500-1625 / Åke Eriksson

Poliser och domstolar
Tema

Poliser och domstolar

Stockholm fick poliser 1776. Då bildades Överståthållarämbetet för polisärenden. Genom polisens rapporter och domstolarnas protokoll vår vi veta en hel del om historiens brott och…