Foto
Fotograf: Cronvall, Mabel. Stadsmuseet i Stockholm

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad