Foto
Fotograf: Cronvall, Mabel. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad