Foto
Fotograf: Cronvall, Mabel. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning

Uppdaterad