Foto
Fotograf: Cronvall, Mabel. Stadsmuseet i Stockholm

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anläggning 5, stenhus

Uppdaterad