Foto
Fotograf: Cronvall, Mabel. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anläggning 5, stenhus

Uppdaterad