Foto

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Anläggning 5, stenhus