Foto
Fotograf: Cronvall, Mabel. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Stenhus, anläggning 5. Väggar och valvbågar

Uppdaterad