Foto

Storkyrkobrinken. Arkeologisk undersökning. Stenhus, anläggning 5. Väggar och valvbågar